a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xây Dựng Thuỷ Lợi Cà Mau
2.Địa chỉ: 05 Bông Văn Dĩa, P.5, Tp. Cà Mau
3.Điện thoại: +84 780 3831 171
4.Fax: +84 780 3830 951
5.Website:Click Here
6.Email: ctycpxdtlcamau@yahoo.com


Tài khoản nội tệ: 102010000327417 – Incombank Cà Mau

Mã số thuế:  2000374961


Ban lãnh đạo công ty:

  1. Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc:

Từ Thanh Liêm – 0913. 986 327

  1. Phó Giám đốc: Võ Xuân Phong
  2. Phó Giám đốc : Tô Văn Đằng

ĐT : 0983 966 144

  1. Kế toán trưởng : Phan Trọng Sơn

ĐT: 0918 413 173

Vốn điều lệ: 12 tỷ

Giá trị tổng sản lượng năm 2008: 65 tỷ

Tổng số cán bộ và công nhân viên: 65 người