Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xây dựng Thuỷ lợi Thừa Thiên Huế
2.Địa chỉ: 46 Đặng Tất, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
3.Điện thoại: +84 54 3580 061
4.Fax: +84 54 3580 061
5.Website:Click Here
6.Email: ctxdtltth@dng.vnn.vn


Tài khoản : 73010042 H

Mã số thuế : 3300339832


Quyết định thành lập: 2838/QĐ - UB ngày 23/11/2001 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc chuyển DNNN Công ty xây dựng Thuỷ lợi Thừa Thiên Huế thành công ty Cổ phần xây dựng Thuỷ lợi Thừa Thiên Huế.


Ban lãnh đạo công ty:

1. Chủ tịch HĐQT- Giám đốc : Văn Viết Thành

Điện thoại: 054.3580061

2. Phó Giám đốc: Trần Đại Phước

Điện thoại:054. 3529752

5. Kế toán trưởng: Lê Viết Dũng

Điện thoại: 054.3523253

Vốn điều lệ: 4.500.000.000 đồng

Tổng số cán bộ công nhân viên: 164 người


Các đơn vị thành viên

1. Xí nghiệp khảo sát - thiết kế

Địa chỉ: 46 Đặng Tất, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại: 054.3529752 -3 824912

2. Xí nghiệp thi công cơ giới

Địa chỉ: 46 Đặng Tất, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại: 054.3580046 - 3527605


18:23 | 2/9/2013
picture
Sẽ được tổ chức tại Cung văn hoá - 91 Trần Hưng Đạo - Hà Nội
10:09 | 15/1/2015 | 3 phản hồi
Ngày 5/1, UBND Quận Hoàn Kiếm sẽ khởi công xây dựng công trình Trung tâm Thông tin văn hóa Hồ Gươm tại số 2 phố ...
Phùng Hưng Đệ
21:35 | 3/4/2013
Vào thời điểm này nếu có tiền thì là lúc hay để đổ vào mua nhà, văn phòng đây... đang tính chọn con 70m2 gì đó... cắm