a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xây dựng Thuỷ lợi Thừa Thiên Huế
2.Địa chỉ: 46 Đặng Tất, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
3.Điện thoại: +84 54 3580 061
4.Fax: +84 54 3580 061
5.Website:Click Here
6.Email: ctxdtltth@dng.vnn.vn


Tài khoản : 73010042 H

Mã số thuế : 3300339832


Quyết định thành lập: 2838/QĐ - UB ngày 23/11/2001 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc chuyển DNNN Công ty xây dựng Thuỷ lợi Thừa Thiên Huế thành công ty Cổ phần xây dựng Thuỷ lợi Thừa Thiên Huế.


Ban lãnh đạo công ty:

1. Chủ tịch HĐQT- Giám đốc : Văn Viết Thành

Điện thoại: 054.3580061

2. Phó Giám đốc: Trần Đại Phước

Điện thoại:054. 3529752

5. Kế toán trưởng: Lê Viết Dũng

Điện thoại: 054.3523253

Vốn điều lệ: 4.500.000.000 đồng

Tổng số cán bộ công nhân viên: 164 người


Các đơn vị thành viên

1. Xí nghiệp khảo sát - thiết kế

Địa chỉ: 46 Đặng Tất, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại: 054.3529752 -3 824912

2. Xí nghiệp thi công cơ giới

Địa chỉ: 46 Đặng Tất, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại: 054.3580046 - 3527605


16:45 | 15/12/2017
picture
HVACR Việt Nam là triễn lãm quốc tế về hệ thống nhiệt, thông gió, điều hòa và lọc không khí và hệ thống làm lạnh duy nhất và uy tín nhất ở Việt Nam. Sự kiện quốc tế hằng năm này sẽ được tổ chức lần thứ 12 từ ngày ...