a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Nhà Thép Tiền chế Zamil Steel
2.Địa chỉ: Khu công nghiệp Nội Bài, Sóc Sơn, Hà Nội
3.Điện thoại: +84 4 3582 0800
4.Fax: +84 4 3582 0801
5.Website:Click Here
6.Email: marketing@zamilsteel.com.vn


Tài khoản nội tệ: 3004853, Ngân hàng ANZ

Tài khoản ngoại tệ: 3001965, ngân hàng ANZ

Mã số thuế: 0100680623

Quyết định thành lập: số 1937/GP ngày 27 tháng 6 năm 1997


Ban Lãnh đạo công ty:

1.Ông George E. Kobiossy - Tổng Giám đốc

Điện thoại: (84-4) 35820800 (ext:202)

2. Ông Harold Kannangara – Giám đốc Tài chính

Điện thoại: (84-4) 35820800 (ext: 209)

3. Ông Trần Ngọc Sơn - Kế toán trưởng

Điện thoại: (84-4) 35820800 (ext: 212)


Vốn điều lệ: 13.200.000 USD

Doanh thu năm 2008: 93.007.021 USD

Lợi nhuận năm 2008: 5.433.914 USD

Tổng số cán bộ và công nhân viên: 1188 người