a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Công ty Chiếu sáng và Thiết bị Đô thị Hà Nội
2.Địa chỉ: 30 Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
3.Điện thoại: +84 4 3825 3300
4.Fax: +84 4 3862 7722
5.Website:Click Here
6.Email: hapulico@fpt.vn

Quyết định thành lập số
: 1033/QD - UB của UBND thành phố Hà Nội

Ban lãnh đạo công ty:

1. Tổng Giám đốc: Phạm Đức Tiến
2. Phó Tổng giám đốc: Phạm Tiến Bình
Điện thoại: 0913.220406
3. Phó Tổng giám đốc: Đoàn Mạnh Hùng
2. Phó Tổng giám đốc: Nguyễn Quốc Khánh

Các đơn vị thành viên
:
1. Xí nghiệp xây lắp công trình chiếu sáng
Địa chỉ: 108 Vân Hồ, Hai Bà Trưng, Hà Nội
2. Xí nghiệp tư vấn thiết kế chiếu sáng đô thị
Địa chỉ: 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội
3. Nhà máy sản xuất thiết bị chiếu sáng - đô thị
Địa chỉ: 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội
4. Xí nghiệp quản lý điện chiếu sáng
Địa chỉ: 77 Tô Hiến Thành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
5. Xí nghiệp xuất nhập khẩu
Địa chỉ: 30 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
6. Trạm đăng kiểm cơ giới phương tiện đường bộ 29 - 015
Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân - Hà Nội