Báo giá liên quan
1 Công bố giá VLXD Tỉnh Hòa Bình T4/2015
[10/04/2015] Bộ xây dựng 0
2 Công bố giá VLXD Tỉnh Khánh Hòa - T3/2015
[10/04/2015] Bộ xây dựng 0
3 Công bố giá VLXD Tỉnh Kon Tum T2,3/2015
[10/04/2015] Bộ xây dựng 0
4 Công bố giá VLXD Tỉnh Quảng Ngãi T3/2015
[04/04/2015] Bộ xây dựng 0
5 Công bố giá VLXD Tỉnh Quảng Bình T3/2015
[03/04/2015] Bộ xây dựng 0
6 Công bố giá VLXD Tỉnh Lạng Sơn T3/2015
[01/04/2015] Bộ xây dựng 0
7 Công bố giá VLXD T3-2015 - Tỉnh Bắc Giang
[31/03/2015] Bộ xây dựng 0
8 Công bố giá VLXD T3/2015 - Tỉnh Bạc Liêu
[31/03/2015] Bộ xây dựng 0
08:30 | 6/4/2015 | 1 phản hồi
Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý về nguyên tắc áp dụng hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT), không sử dụng ...
Phùng Hưng Đệ
21:35 | 3/4/2013
Vào thời điểm này nếu có tiền thì là lúc hay để đổ vào mua nhà, văn phòng đây... đang tính chọn con 70m2 gì đó... cắm