a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Báo giá liên quan
1 Công bố giá VLXD T9/2015 - Tỉnh Hòa Bình
[10/10/2015] Bộ xây dựng 2
2 Công bố giá VLXD T8/2015 - Tỉnh Thừa Thiên Huế
[10/10/2015] Bộ xây dựng 1
3 Công bố giá VLXD T7/2015 - Tỉnh Quảng Ngãi
[26/09/2015] Bộ xây dựng 3
4 Công bố giá VLXD T9/2015 - Tỉnh Hòa Bình
[19/09/2015] Bộ xây dựng 1
5 Công bố giá VLXD T7/2015 - Tỉnh Cà Mau
[12/09/2015] Bộ xây dựng 1
6 Công bố giá VLXD T7/2015 - Tỉnh Khanh Hòa
[12/09/2015] Bộ xây dựng 2
7 Công bố giá VLXD T8/2015 - Tỉnh Đồng Nai
[10/09/2015] Bộ xây dựng 7
8 Công bố giá VLXD T8/2015 - Tỉnh Kiên Giang
[09/09/2015] Bộ xây dựng 2
14:52 | 4/1/2016 | 1 phản hồi
Hiệp hội nhà thầu Xây dựng Việt Nam có công văn số 04 ngày 04 tháng 1 năm 2016 gửi Bộ Xây dựng về việc ...
Phùng Hưng Đệ
21:35 | 3/4/2013
Vào thời điểm này nếu có tiền thì là lúc hay để đổ vào mua nhà, văn phòng đây... đang tính chọn con 70m2 gì đó... cắm