Báo giá liên quan
1 Công bố giá VLXD T7/2015 - Tỉnh Bình Thuận
[22/08/2015] Bộ xây dựng 0
2 Công bố giá VLXD T7/2015 - Tỉnh Tây Ninh
[03/08/2015] Bộ xây dựng 0
3 Công bố giá VLXD T7/2015- Tỉnh Bắc Giang
[31/07/2015] Bộ xây dựng 0
4 Công bố giá VLXD T7/2015 - Tỉnh Vĩnh Long
[31/07/2015] Bộ xây dựng 0
5 Công bố giá VLXD T6/2015 - Tỉnh Kiên Giang
[20/07/2015] Bộ xây dựng 0
6 Công bố giá VLXD T7/2015 - Tỉnh Cần Thơ
[13/07/2015] Bộ xây dựng 0
7 Công bố giá VLXD T6/2015 - Tỉnh Sóc Trăng
[06/07/2015] Bộ xây dựng 0
8 Công bố giá VLXD T6/2015 - Tỉnh Khánh Hòa
[03/07/2015] Bộ xây dựng 0
14:55 | 2/6/2015 | 0 phản hồi
Rất nhiều doanh nghiệp bất động sản đã kỳ vọng bán nhà cho người nước ngoài khi Luật Nhà ở sửa đổi có hiệu lực. ...
Phùng Hưng Đệ
21:35 | 3/4/2013
Vào thời điểm này nếu có tiền thì là lúc hay để đổ vào mua nhà, văn phòng đây... đang tính chọn con 70m2 gì đó... cắm